DONEREN

Met de opbrengsten willen we een bijdrage leveren aan onderwijs voor mensen met een psychische aandoening (bijvoorbeeld trauma, angst of depressie). Zij kunnen langdurig in zorg zijn en problemen ervaren op meerdere levensgebieden. Ze hebben dus niet alleen last van hun ziekte, maar krijgen als gevolg daarvan ook problemen op andere vlakken (maatschappelijk en sociale relaties) die op hun beurt de psychiatrische problemen weer verergeren.


Velen met een ernstige psychische aandoening verkeren dan ook op diverse terreinen in een achterstandspositie. De complexe problematiek (psychische gezondheid, lichamelijke gezondheid, werk en inkomen, sociale relaties) vereist hulp van professionals vanuit verschillende sectoren. Businessspirits wil met name hen helpen met de ondersteuning in hun persoonlijke groei en verdere ontwikkeling.


Hoe mooi zou het zijn wanneer jij een ander zou helpen in hun persoonlijke groei en verdere ontwikkeling. Geef een ander ook een kans op een carrière en daarmee een plek in de samenleving.

DONEER VOOR EEN GOED DOEL: GUN ANDEREN

PERSOONLIJKE GROEI EN VERDERE ONTWIKKELING

DONEER EN HELP HIERMEE EEN ANDER!